Guidade turer från Blodmyra vid Norra Dellen

Blodmyra med omnejd till fots

Samling: receptionen Norra Dellens Familjecamping.
Program: Kortare vandring med guide med bl.a. fokus på Dellensjöarna, Norrbo Skans och Jätten på Avholmsberget.
Tid: Kl. 19.30-21.00
När: Måndagar 22/6, 6/7, 20/7 och 24/8 (Obs. prel datum)
Pris: 150 kr/pers. Gratis för barn under 16 år.
Språk: Svenska och/eller engelska
Svårighet: Enklare vandring på området. Passar även oerfarna vandrare.
Antal: Max 10 personer för ökad säkerhet att kunna hålla avstånd och därmed minska smittspridningen.

Turen "tre kyrkor runt" med cykel

Samling: receptionen Norra Dellens Familjecamping.
Program: En ca 20 km cykletur med guide längs mindre vägar där vi passerar kyrkorna i Bjuråker, Delsbo och Norrbo. Medtag gärna egen fika till turen.
Tid: kl. 10.00-14.00
När: Torsdagar 24/6, 8/7, 22/7 och 26/8 (Obs. prel datum)
Pris: 300 kr/pers. Från 16 år. Yngre barn endast i cykelvagn/cykelstol.
Språk: Svenska och/eller engelska
Enklare cykling på mindre grusvägare och landsvägar, måttligt kuperat. Passar även oerfarna cyklister.
Antal: Max 10 personer för ökad säkerhet att kunna hålla avstånd och därmed minska smittspridningen.

Bokning och information

Bokning sker direkt till receptionen på Norra Dellens Familjecamping på +46 70 227 03 83
senast 1 timme före starttid.
Betalning görs i receptionen i god tid innan den guidade turen startar.
Övrig information ges av guide Catherine på telefon eller sms +46 76 046 33 02.

Aktiviteterna genomförs i samarbete med Norra Dellens Familjecamping och Svensk Friluftslivs projekt "Luften är fri".