Styrelseledamot Destination Glada Hudik

Destination Glada Hudik

På uppdrag av Hudiksvalls kommun, i samarbete med Region Gävleborgs turismprojekt "Nu kör vi!" bildades en strategigrupp för utveckling av destination Glada Hudik. Gruppen representeras av flera olika aktörer och föreningar inom besöksnäringen. Målet var att ta fram ett strategidokument hur "näringen" vill att ett ev. framtida destinationsbolag ska drivas och verka i kommunen.

 Resultatet blev bildandet av en ideell förening, Destination Glada Hudik, som har som vision att  dubblera omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen från 2010 till 2020. För att lyckas med detta krävs att föreningen jobbar för en intressant besöksnäring, en attraktiv kommun och ett lönsamt näringsliv.
 
Vill du vara med och bidra genom ett medlemskap? Kontakta mig!

Tillbaka