Deltagare i BVT-gruppen

Visionen om brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna

 

BVT-gruppen betyder brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna och gruppen bildades under förstudie 2008/09, B
där Hudiksvalls Näringsliv AB var projektägare och Leader Hälsingebygden var stödgivare. Förstudiens mål var att skapa dialog mellan
Trafikverket (f.d. Vägverket), Hudiksvalls kommun, närings- och föreningsliv, markägare samt övriga intresserade.
 
Efter förstudien har möten och studieresor genomförts och en vision för destinationen är framtagen. Akilleshälen är dock att bron över Norrboån och bron i Näsviken ej klarar bärighetsklass 1 (BK1). Detta gör det inte möjligt att få tillstånd en brun-vit turistvägsskyltning då
det innebär andra krav på infrastrukturen.
 
I gruppen ingår Enar Nilsson, Näsviken, Monica Damberg, Björsbo, Marianne Rahm och Irene Illonen, Svågadalen, Robin Söderberg, Delsbo samt jag Catherine Vennberg, Norrbo. 

Tillbaka