Projektkoordinator RSF mot APL

Regionala stödfunktioner för yrkesprograms APL kopplat till besöksnäringen

 

Efter genomförd förstudie 2017 för Regionala stödfunktioner för yrkesprogram, finansierat av Skolverket, så fortsätter vi arbetet under 2018.

Denna gång fokuserar vi på kvalitétssäkring av APL-platser och organisering av lokala och regionalt branschråd. Detta var något som efterfrågades i förstudien, förutom att även öka attraktiviteten på våra yrkesprogram. Inriktningarna vi jobbar med är Handel & Administration, Hotell & Turism, Restaurang och Livsmedel, Naturbruk - inriktning guidning samt Barn & Fritid. 
 
För mer information se 
https://www.destinationgladahudik.se/blog/category/Projekt-RSF

Tillbaka