Yrkeslärarutbildning Umeå Universistet

Hösten 2016 startar jag min utbildning till yrkeslärare inom programmen Hotell & Turism, Restaurang & Livsmedel, Handel & Administration samt Entreprenörskap. Studierna bedrivs på 50% distansundervisning och jag beräknar vara klar till vt 2018.

Tillbaka